Wielkie Myśli na Facebooku
Menu

Jan Paweł II / cytaty i wielkie myśli

Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami.
Nasze synostwo Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności.
- ... czytaj więcej »
+ 0 -
Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi
i Jego zbawczej władzy! Otwórzcie granice państw... czytaj więcej »
+ 0 -
Tylko ludzie głębokiej wiary mówią całkiem wyraźnie: to jest Bóg.
- Jan Paweł II
+ 0 -